VSW Training is een kleine organisatie met een visie, een Visie op Scholing en Werk. Een visie gevormd door meer dan 50 jaar gecombineerde ervaring. Werk is ons inziens een hele goede manier om een waardevol deel te zijn van de samenleving. Scholing maakt dat mogelijk. Mogelijk om effectiever te werken, te re-integreren of beter te integreren.

De activiteiten van VSW Training zijn op te splitsen in:

Uitvoering van scholing- en trainingsactiviteiten en projecten.
Twee voorbeelden: (1) Trainingen gericht op het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt door verbetering van vaardigheden (sollicitatie- en sociale vaardigheden, persoonlijke effectiviteit) of taal (Nederlands als 2e taal, NT2). (2) Opzet en uitvoering van re-integratie en integratie projecten. Doelgroep: primair de lager opgeleide cursist.

Advisering aan docenten trainers en het management van opleidingsinstellingen.
Enkele voorbeelden: methode ontwikkeling, assessments van docenten en trainers, advisering met betrekking tot onderwijsbeleid. Doelgroep: opleiding- en scholingsinstellingen gericht op basis-, beroeps- en NT2 volwassenen onderwijs.

Over de afgelopen 10 jaar, heeft VSW Training vele honderden leergierige mensen direct of indirect een stapje verder mogen helpen. Mogen wij u ook verder helpen?